Blanco&Negro Logo

Polityka prywatności

Polityka Prywatności to miejsce, w którym dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Ponadto dowiesz się, komu i na jakich zasadach możemy udostępnić Twoje dane, a także jakie masz uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem.
Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz właścicielem i operatorem serwisu www.blanconegro.pl jest:

BLANCO&NEGRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Spółka zarejestrowana jest przy ulicy Plac Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin, pod numerem KRS 000647099, numerem NIP 852-262-57-89, e-mail: salon@blanconegro.pl, katarzyna@blanconegro.pl, tel. +48 508-578-073, +48 502-920-922

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

- w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług naszej firmy oraz firm z nami współpracujących (naszych partnerów), które może być związane z zawarciem Umowy o wykonanie usługi lub Zamówienia, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu naszego i naszych partnerów (art. 6 ust.1f RODO);
- w celu umożliwienia przesyłania aktualnych ofert i promocji, na adres e-mail, lub za pośrednictwem telefonicznym i SMS - na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust.1a RODO).
- w celach statystycznych i analizy biznesowej naszej działalności,
- w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1f RODO);

Witryna www.blanconegro.pl

Właściciel serwisu www.blanconegro.pl przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu. Dane pozyskane w ramach serwisu są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Polityka prywatności i zasady wykorzystania plików cookies w serwisie internetowym są udostępniane wszystkim podmiotom zainteresowanym. Serwis ma charakter otwarty. Właściciel serwisu może zbierać dane osobowe oraz dane o innym charakterze.

Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z serwisu akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności oraz plików cookies. Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie.

Witryna www.blanconegro.pl może korzystać z plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

„Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu:
1. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.
Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.
Dane osobowe wynikające z zawarcia i realizacji konkretnej umowy, w tym Umowy o wykonanie usługi lub Zamówienia, będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu przedmiotowej umowy czyli maksymalnie przez okres 10 lat od wygaśnięcia konkretnej umowy tj. umowy pośrednictwa.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych:

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom z którymi współpracujemy, wyłącznie na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody oraz Naszym podwykonawcom (zwanymi podmiotami przetwarzającymi) takimi jak: biuro rachunkowe, firma księgowa, firma prawnicza i informatyczna.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię-dzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

1.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

2. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

3. Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- jeśli przetwarzanie wymagało zgody - prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mailowy: salon@blanconegro.pl, katarzyna@blanconegro.pl,

- prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

- prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Wykonamy to polecenie, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Jeżeli nie zgadza się Pani/Pan z naszą polityką, przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych z naszego systemu. W tym celu może Pani/Pan skontaktować się z nami odpowiadając na tę wiadomość lub wysyłając wiadomość e-mail na adres salon@blanconegro.pl, katarzyna@blanconegro.pl

Informacja dotycząca cookies

Czym są ciasteczka (pliki cookies)?

Ciasteczko jest plikiem alfanumerycznym (tekstowym), który jest zapisywany na komputerze użytkownika podczas odwiedzin naszej witryny (lub aktualizowany - w przypadku odwiedzin ponownych/kolejnych).

W jaki sposób wykorzystujemy cookies w naszym serwisie?

Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację danych osobowych. Pliki cookies są wykorzystywane w naszym serwisie do celów statystycznych (dotyczących statystyk odwiedzin naszej witryny) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu i dostarczenia bardziej dopasowanych treści.

Czy mogę wyłączyć obsługę Cookies?

Tak, możesz to zrobić w każdej chwili poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki w zakresie obsługi Cookies.

Jak wyłaczyć obsługę ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach:

Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
 - Usuwanie plików cookie
 - Domyślne blokowanie plików cookie
 - Domyślne zezwalanie na pliki cookie
 - Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
 - Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze "Akceptuj pliki cookie”.


Wyłączenie lub blokada obsługi cookies może spowodować nieprawidłowe działanie naszej witryny. 

Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje obsługę Cookies, oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez naszą witrynę.


BLANCO & NEGRO © 2017 Wszystkie prawa zastrzeżone.
Plac Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin | tel. 508 578 073 | e-mail: salon@blanconegro.pl